Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • diskurs
  • jazykový projev
  • komunikát
  • mezitextové vztahy
  • promluva
  • smysl textu
  • výstavba textu

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty