dramatická báchorka

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty