Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • stabilita modelu
  • úplnost modelu

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty