klasická teorie množin

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • Cantorova teorie množin
  • naivní teorie množin

Nadřazené heslo

Podřazená hesla