Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kořeny mnohočlenu
  • polynomy

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty