nervový systém autonomní

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • autonomní nervová soustava
  • vegetativní nervový systém

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty