Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • čichové orgány
  • mechanoreceptory

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty