Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • měřitelná množina
  • neměřitelná množina

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty