Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • biologická reprodukce

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty