nepohlavní rozmnožování

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • partenogeneze

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty