Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nutné podmínky optimality
  • optimalizační problémy
  • optimální řešení
  • postačující podmínky optimality
  • variační problémy s diferenciální inkluzí
  • variační problémy s diferenciální nerovností
  • variační problémy s diferenciální rovnicí
  • variační problémy volné

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty