stochastické procesy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • náhodné procesy
  • stochastické procesy speciální

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty