Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • aktivní imunita
  • autoimunita
  • buněčná imunita
  • imunologická cytotoxicita
  • imunologická paměť
  • imunologická tolerance
  • imunologické receptory
  • přirozená imunita
  • vrozená imunita

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty