Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • český ekumenický překlad bible
  • Jeruzalémská bible
  • Lutherova bible
  • Vulgáta

Nadřazené heslo

Podřazená hesla