Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • histokompatibilitní antigeny

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty