Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • duchovní péče
 • duchovní vedení
 • katechumenát
 • pastorace bezdomovců
 • pastorace dětí
 • pastorace lidí v životních krizích
 • pastorace manželů
 • pastorace mládeže
 • pastorace nemocných
 • pastorace rozvedených
 • pastorace starých a umírajících
 • pastorální teologie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty