Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • evropská astrologie
  • orientální astrologie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty