Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nutriční stav

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty