pedagogická komunikace

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • interakce učitele a žáka

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty