genetická informace

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • genetický kód

Nadřazené heslo