Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antiautoritativní výchova
  • autoritativní výchova
  • liberální výchova
  • pedagogický takt
  • pochvaly
  • povzbuzování
  • výchovná autorita
  • výchovné cíle
  • výchovné styly
  • výchovný režim

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty