organizace vyučování

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • forma vyučování
  • vyučovací hodina

Nadřazené heslo

Podřazená hesla