vyučovací pomůcky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • audiovizuální materiál
  • čítanky
  • didaktické prostředky
  • didaktický program
  • obrazový materiál
  • přírodniny
  • zvukový materiál

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty