Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • jednotřídní školy
  • málotřídní školy
  • měšťanské školy
  • obecné školy

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty