Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • experimentální mikrobiologie
  • mikroorganismy
  • obecná mikrobiologie
  • systematická mikrobiologie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty