Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • doba školy
  • rozvrh hodin
  • semestr
  • školní docházka nepovinná

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty