Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nadaný žák

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty