Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • programy politických stran a hnutí

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty