Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • balkanizace
  • finlandizace
  • ideologické koncepty geopolitické

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty