komunikace v politice

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • jazyk a řeč v politice

Nadřazené heslo

Podřazená hesla