změna politických poměrů

Nepreferovaná znění

  • odstranění vedoucí osobnosti

Nadřazené heslo

Podřazená hesla