Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • mošty

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty