veřejné stravování

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • bistra
  • snack bary
  • stravovací automaty

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty