Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • platnost právní normy
  • retroaktivita právní normy
  • sdělnost právní normy
  • účinnost právní normy

Nadřazené heslo