pozitivistická teorie práva

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • iuspozitivismus
  • právní pozitivismus

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty