právo životního prostředí

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • environmentální právo

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty