bezhotovostní platební styk

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty