Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dědické smlouvy
  • dědictví
  • nabytí dědictví
  • odmítnutí dědictví
  • ochrana dědictví

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty