státní občanství

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • státní příslušnost

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty