mezinárodní smlouvy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • adhezní smlouvy
 • asimilační režim
 • clearingové dohody
 • kolizní norma cizí
 • konzulární úmluvy
 • mezinárodní smlouvy dvoustranné
 • mezinárodní smlouvy mnohostranné
 • přepravní smlouvy
 • smlouvy o právní pomoci
 • smlouvy o předávání výsledků výzkumů
 • smlouvy o spolupráci
 • smlouvy o vojenské pomoci
 • smlouvy o vzájemné pomoci
 • smlouvy o zrušení vízové povinnosti

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty