celostní psychologie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • gestaltpsychologie
  • psychologie dění
  • tvarová psychologie

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty