srovnávací psychologie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • fylogeneze psychiky
  • psychologie zvířat
  • zoopsychologie

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty