Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • adaptabilita
  • adaptovanost
  • maladaptace

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty