Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • celistvost vnímání
  • percepce
  • podprahové vnímání
  • výběrovost vnímání

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty