Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • apercepce
  • asociace představ
  • asociační zákony
  • eidetické obrazy
  • představivost

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty