Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • chtění
  • snažení
  • volní jednání
  • volní vlastnosti

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty