Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • iniciativa
  • odměňování
  • ovlivňování
  • personal management
  • personální činnosti
  • personální management
  • personální politika
  • personální řízení
  • řízení lidských zdrojů

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty