profesní poradenství

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kariérové poradenství
  • profesionální poradenství

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty