strukturální funkcionalismus

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • každodennost

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty