výzkum veřejného mínění

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • demoskopie

Nadřazené heslo

Podřazená hesla